Friday, September 13, 2013

DOA SEBELUM TIDUR


Kumpulan Doa Dalam Al-Quran dan Sunnah_pic005E
Bismikallahumma amuutu wa ahyaa
‘Dengan namaMu ya Allah, aku mati dan hidup.’
(HR. Bukhari dan Muslim 4/2083)

‘Maukah kamu berdua (Rasullah berbicara kepada Ali dan Fatihmah ketika mereka berdua meminta pembantu), aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik bagi kamu daripada pembantu? Apabila kamu akan tidur, bacalah:
Kumpulan Doa Dalam Al-Quran dan Sunnah_pic005F
(i) Subhaanallaah ‘Maha Suci Allah.’ (33 kali)
(ii) Alhamdulillaah ‘Segala puji bagi Allah.’ (33 kali)
(iii) Allaahu Akbar ‘Allah Maha Besar.’ (34 kali)

…Sesungguhnya bacaan tersebut lebih baik bagimu daripada seorang pembantu.’ (HR. Muslim dan Bukhari 4/2091)

‘Rasulullah saw. apabila akan tidur di tempat tidurnya pada setiap malam, beliau mengumpulkan dua tapak tangannya. Lalu ditiupnya dan dibacakan Qul huwallaahu ahad, Qul a’uudzu birabbil falaq dan Qul a’uudzu birabbin naas. Kemudian dengan dua tapak tangannya, beliau mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya. Dimulai dari kepala, wajah dan tubuh bagian depan. Beliau melakukannya tiga kali.’ (HR. Bukhari dan Muslim 4/1723)

Rasulullah saw. juga mengatakan: ‘Apabila kamu hendak ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat Kursi. Sesungguhnya kamu akan dijaga oleh malaikat yang diutus oleh Allah, dan kamu tidak akan didekati oleh setan hingga waktu pagi.’ (HR. Bukhari)

Rasulullah saw. juga mengatakan: ‘Barangsiapa yang membaca dua ayat dari akhir surat AlBaqarah di suatu malam, maka dua ayat tersebut akan mencukupinya (memeliharanya dari gangguan syetan dan lain-lain).’ [Al-Baqarah (2): 285-286] (HR. Bukhari dan Muslim 1/554)

Apabila seseorang di antara kamu berdiri lagi dari tempat tidurnya, kemudian kembali lagi, maka hendaklah dikibasi dengan ujung sarungnya tiga kali. Sesungguhnya dia tidak mengerti, apa yang terjadi sesudahnya. Apabila berbaring, maka bacalah:

Kumpulan Doa Dalam Al-Quran dan Sunnah_pic005B

‘Dengan nama Engkau wahai Tuhanku, aku meletakkan lambungku. Dan dengan namaMu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau menahan rohku, maka berilah rahmat padanya. Tapi apabila Engkau melepaskannya, maka peliharalah, sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambaMu yang shalih.’ (HR. Bukhari 11/126 dan Muslim 4/2084)

Kumpulan Doa Dalam Al-Quran dan Sunnah_pic005C

‘Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku, dan Engkaulah yang akan mematikannya. Mati dan hidupnya hanya milikMu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu keselamatan.’ (HR. Muslim 4/2083, Ahmad 2/79, lafal hadits ini darinya dan Ibn As-Sunni 721)

Rasulullah saw. apabila akan tidur, beliau meletakkan tangannya yang kanan di bawah pipinya, kemudian membaca:

Kumpulan Doa Dalam Al-Quran dan Sunnah_pic005D

‘Ya Allah, jauhkanlah aku dari siksaanMu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hambaMu.’ (dibaca tiga kali) (HR. Abu Dawud 4/311, lafal hadits ini darinya)

Kumpulan Doa Dalam Al-Quran dan Sunnah_pic0060

‘Ya Allah, Tuhan yang memguasai langit yang tujuh, Tuhan yang menguasai ‘arsy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Furqan. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkaulah yang pertama, sebelumMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang terakhir setelahMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang nyata, di atasMu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang batin, dibawahMu tidak ada sesuatu, lunasilah hutang kami dan berilah kekayaan kepada kami hingga kami terlepas dari kefakiran.’ (HR. Muslim 4/2084)
Kumpulan Doa Dalam Al-Quran dan Sunnah_pic0061
‘Segala puji bagi Allah yang memberi makan kami, memberi minum kami, mencukupi kami, dan memberi tempat berteduh. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan orang yang memberi kecukupan dan tempat berteduh.’ (HR. Muslim 4/2085)

Kumpulan Doa Dalam Al-Quran dan Sunnah_pic0062
‘Ya Allah, Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku, kejahatan syetan dan balatentaranya, atau aku berbuat kejelekan pada diriku atau aku mendorongnya kepada orang muslim.’ (HR. Abu Dawud 4/317 dan Sahih Tirmidzi 3/142)

Nabi saw. tidak akan tidur hingga membaca Alif laam mim tanzil dan tabarakal ladzi biyadihil mulku.’Surat As-Sajdah (32) dan surat Al-Mulk (67). (HR. Tirmidzi dan An-Nasa’i)

‘Apabila kamu akan tidur di tempat tidurmu, berwudhulah sebagaimana akan mengerjakan shalat, kemudian berbaringlah di atas bagian tubuh yang kanan, lalu bacalah:
Kumpulan Doa Dalam Al-Quran dan Sunnah_pic0063

‘Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadaMu, aku menyerahkan urusanku kepadaMu, aku menghadapkan wajahku kepadaMu, aku menyandarkan punggungku kepadaMu. Karena senang (mendapat rahmatMu) dan takut (akan siksaanMu). Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dariMu, kecuali kepadaMu. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, NabiMu yang Engkau utus.’ …Apabila kamu meninggal, maka kamu akan meninggal dunia dengan memegang fitrah.’ (HR. Bukhari dan Muslim 4/2081) 

sumber :  http://doadzikir.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment